Tisztelt Látogatónk!

Adatvédelmi nyilatkozat

Az előírásoknak megfelelően egyszerűen és közérthetően megfogalmazott adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatja. Amennyiben nem ért egyet Adatvédelmi szabályzatunk tartalmával, kérjük ne adja meg személyes adatait.

Szolgáltatásaink igénybevételekor Ön személyes adatait is átadja részünkre így személyes adatai adatkezelőjének minősülünk. Személyes adat minden adat, amelyről Ön egyértelműen azonosítható. Kétféleképpen jutnak el hozzánk, kezelésünkbe adatai. Az Ön által használt böngészőprogrammal, a meglátogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (mint cookie magyarul: sütik)  automatikusan képződnek, másrészt az ajánlatkéréshez, foglaláshoz Ön  meg kell, hogy adja azonosításhoz és kapcsolattartáshoz, számlázáshoz szükséges adatait, melyeket akkor is megad, ha  kapcsolatot kíván létesíteni velünk. Az adatkezelés célja a vásárlók, megrendelők ajánlatkérésének, megrendelésének teljesítése. Vállakozásunkról információ nyújtása. 

 

 (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) Személyes adatainak védelme és a GDPR-nak való megfelelés fontos számunkra. Weboldalunkat úgy üzemeltetjük és működésünket úgy szabályozzuk, hogy személyes adatait csak a szolgáltatásunk nyújtásához szükséges mértékben, csak a szükséges ideig kezeljük az adatkezelés tőlünk elvárható legnagyobb biztonságával.  Adatvédelmi tájékoztatónk módosításának a jogát fenntartjuk, ugyanakkor kötelezettséget vállalunk arra, hogy minden módosításról időben tájékoztatjuk látogatóinkat. Weboldalunk tartalmaz olyan kapcsolódási pontotokat (linket), amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Más szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért, vagy az abból fakadó egyes kérdések tekintetében sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállalunk.

 

Szolgáltató: Mészáros Miklós Székhely: H-7100 Szekszárd  Wesselényi u 13

.Adószám: 79172927-1-37 

honlap: www.ittaludnek.hu, e-mail: ittaludnek@ittaludnek.hu, tel.: +36205840842

Weboldal tárhelyszolgáltatója: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
1106 Budapest, Fehér út 10. White Office Irodaház II. épület 2. emelet.

A kezelt személyes adatok és a kezelés céljai:

Név, cím, magánszemélyeknél bankszámlaszám:

Számlázáshoz szükséges dadatok. A számlaszámot átutalással fizetés esetén automatikusan szerzünk róla tudomást, más esetben nem ismerjük meg.

Ügyfél neve, cégek esetében az ügyintéző neve. A megadott elérhetőségei, mint pl. e-mail cím, telefonszám:

Szerződéskötéshez, szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz, számlázáshoz, ügyintézéshez, szállításhoz.

A megrendelt szolgáltatás adatai:

A szerződéses kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges.

IP cím:

Marketing típusú adatkezeléshez.

Az online felületen bekért személyes adatok jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapulnak melyek a számlázáshoz, szerződéskötéshez, illetőleg a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok, szállításhoz szükséges adatok, és a felhasználói fiók biztonsága és azonosítása esetében használt adatok, amennyiben a honlapon ajánlatkérés után vásárlás is történik. Ezeket az adatokat szolgáltatásunk nyújtásához kötelező az ügyfélnek megadni, ennek hiányában nem tudunk vele szerződéses kapcsolatot létesíteni.

Önkéntesen járul hozzá az adatkezeléshez az ajánlatkérés, illetve a megrendelés alkalmával.

Látogatóinknak lehetősége van üzenetküldésre, és telefonon is kereshetnek minket. A megrendeléseinkhez, szerződéseinkhez nem kapcsolódó üzeneteket 60 nap után töröljük. De igény esetén, kérésre ezt megelőzően is töröljük.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatait kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.   Szolgáltatásunk, kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak, melynek jogalapja a jogos üzleti érdek. Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget adunk arra, hogy a további tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha a szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi.

Személyes adatokat az érintettől szerzünk meg. Amennyiben a megrendelő szállítási címként és kapcsolattartóként nem saját magát, adatait adja meg, felelősséget vállal a megadott adatok pontosságáért és az adatközlés jogszerűségéért (azért, hogy a megadott személy tud a szállítási kapcsolattartóként való megjelöléséről és ehhez hozzájárul).Nem áll módunkba a közölt személyes adatok valódiságának ellenőrzése, illetve, hogy azokat valóban a jelzett személy szolgáltatta-e ki, az ilyen jellegű esetleges visszaélésekért, illetve az azokból eredő bármilyen jellegű közvetlen vagy közvetett kárért, nem vállalunk felelősséget. Amennyiben bármely felhasználó azt észleli, hogy az Ő nevében bárki személyes adatot szolgáltatott ki részünkre, akkor haladéktalanul értesítsen. Az értesítés beérkezését követően gondoskodunk a felhasználó nevében kért szolgáltatás és adatainak törléséről kivéve, ha ettől eltérő nyilatkozatot tesz. Weboldalunk automatikusan gyűjthet információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. Oldalaink automatikusan regisztrálhatják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más nem személyes jellegű információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, oldalaink esetleges hibáinak kijavítása, statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Az adatok tárolási módjai: a kiállított számlákat, a számlákhoz tartozó megrendeléseket, szerződéseket, levelezéseket megőrizzük. Ügyfeleink elérhetőségeiből adatbázist hozunk létre, hogy szolgáltatásunkkal kapcsolatos információkkal elérhessük őket.

 Az online megadott adatokat online módon, tárhelyszolgáltatónk szerverén őrizzük.

A nem online leadott megrendeléseket és szerződéseket elektronikus vagy papír alapon őrizzük és tároljuk. Az online leadott megrendeléseket elektronikus vagy papír alapon tároljuk.

A felelősség vállalási nyilatkozathoz kötött szolgáltatásoknál a nyilatkozat eredeti példányát 10 napig őrzünk meg.

A papír alapon tárol személyes adatokat megőrzési idejük lejárta után megsemmisítjük. A digitálisan tárolt adatokat véglegesen töröljük.

A használt sütik: cookie

Egyes oldalaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják. Ezek olyan sütik, melyek szükségesek a honlap működéséhez, így csak tudomásul vételük, de elfogadásuk nem szükséges. Ezeket nem dolgozzuk fel, nem továbbítjuk. A rendszer folyamatosan naplózza a látogatók IP-címeit a szolgáltató jogos érdekei miatt, ezek a naplófájlok regisztrációtól függetlenül automatikusan törlődnek. A marketing alapú sütiket akkor használunk, ha Ön hozzájárul, ellenkező esetben ne nyomja meg az elfogadó gombot.

Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk marketink alapú sütiket használjon. Mint: Smartsupp sütik, GPS süti, Facebook sütik, Google Analytics sütik, YouTube sütik.

Ha a marketing sütik elfogadására kattint, engedélyezi ezeket. A marketing cookie-fogadás tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban bizonyos esetekben a felhasználót korlátozhatja weboldalunkon található egyes információk igénybevételében. A sütik által tárolt adatok legkésőbb 2 évig kerülnek megőrzésre.

Törölheti a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek. A Google is nyújt lehetőséget a sütik letiltására. Vagy tiltakozhat az Adatkezelő ilyen irányú adatkezelése ellen.

https://www.facebook.com/videkjaroterepjaro/ néven Facebook profilt tartunk fenn, az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, azok köre a like-olók és követők által közzétett adatokon múlik. A közzétett adatokat az érintett tudja helyesbíteni és törölni egyaránt. A Facebook közli adatkezelési tájékoztatóját.

 

Adatfeldolgozás, adattovábbítás: jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében az alábbi szerződéses kapcsolatban álló (alvállalkozók) adatfeldolgozóknak továbbít személyes adatokat.

Könyvelés: S-conto Kft  7100 Szekszárd, Vasvári utca 38.

Online marketing: Facebook, Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland

Adatbiztonság:

A vállalkozó a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek, az általa foglalkoztatott munkavállalókkal és szolgáltatókkal (adatfeldolgozókkal) megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaltatott, gondoskodik az általa tárolt adatok megfelelő védelméről. Székhelyünkön a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat elzárva tároljuk.

Ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálom, és szükség esetén módosítom.

Az elvárható óvintézkedések ellenére az interneten továbbított elektronikus adatok teljes mértékben nem védhetők minden támadással szemben. Az internet használatából adódó kellemetlenségekért, esetleges károkért felelősséget semmilyen tekintetben nem vállalok.

Ha tudomásunkra jut adatvédelmi incidens, akkor a tudomásunkra jutást követő 72 órán belül kötelesek vagyunk bejelenteni a felügyeleti hatósághoz, az adatvédelmi incidensekről pedig nyilvántartást vezetünk. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A személyes adatok érintettje írásban kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről.  Tájékoztatást adunk a kezelt, illetőleg a megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok forrásáról, kategóriáiról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást email útján. A folyó évben újra előforduló tájékoztatás kéréséért ésszerű költségtérítési díjat állaipok meg.

Az érintett kérheti adatai törlését, helyesbítését, ha az adatkezelés jogellenes volt, vagy az adatkezelés időtartama lejárt. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindenki értesítést kap, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk.

Az ügyfelek a marketing célú adatkezelés ellen emailben tiltakozhatnak, ez esetben azonnal felhagyunk az érintett ilyen irányú adatkezelésével, és töröljük a nem szükségszerűen kezelendő adatokat.

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja azok pontosságát, a kezelés jogszerűségét. A korlátozási kérelmeket az adatkezelő 9 napon belül elbírálja.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő bármely döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Amennyiben ügyfeleinknek kétsége merül fel adatkezelésünk jogszerűségével kapcsolatban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  fordulhatnak panasszal.

A szolgáltatás helyszíne: Fogadó a Patkolókovácshoz 7100 Szekszárd hrsz.:9348/3
Kategória: egyéb szálláshely
Üzemeltető/szolgáltató: Mészáros Miklós, Székhely:7100 Szekszárd Wesselényi u 13. adószám:79172927-1-37
Általános szabályok
Az Általános Szerződési Feltételek a Fogadó a Patkolókovácshoz szolgáltatásai
Igénybevételének feltételeit rögzíti.

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.
Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződéses Feltételeknek, nem zárják ki a külön megállapodások megkötését.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek). Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
A szolgáltatási díj magában foglalja a Fogadó a Patkolókovácshoz szálláshely
berendezési és felszerelési tárgyainak, beleértve vendégenként egy garnitúra ágyneműhuzat használati díját, illetve a használat során felmerülő közüzemi költségeket, továbbá a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások,ellátások díját.
A Fogadó a Patkolókovácshoz szolgáltatásának jellegéből adódóan nem biztosít napi takarítást, ágyneműcserét, külön takarítás, ágyneműcsere térítési díj ellenében a Szolgáltatónál igényelhető.
A Fogadó a Patkolókovácshoz személyzete, Szolgáltatója jogosult a lakott házba, szobákba a Szállóvendég távollétében is bármikor belépni karbantartás, kárelhárítás ellenőrzés céljából.

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
Kérjük a foglalni szándékozó Vendégeket, hogy a foglalás esetén minden adatot pontosan szíveskedjenek megadni, különös tekintettel az elérhetőségek (telefonszám és email) helyes megadására!
A foglalásban megadott adatok helyessége a Vendég felelőssége. Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a Vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. email címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, a Fogadó a Patkolókovácshoz fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.
Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.
Ameddig az ajánlat elfogadásáról írásos visszaigazolás, megrendelés nem érkezik, a szállásadó részére addig a szolgáltatót semmilyen kötelezettség nem terheli.

A Szerződés a Vendég, írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (postai levél, telefax, elektronikus levél) megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
A szállásszolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet/szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
A szállásszolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
Talált tárgyakat a Szolgáltató 48 óráig köteles megőrizni, ezt követően megsemmisíti azokat.
Lemondási feltételek
Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállásszolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző 7. napon helyi idő szerint 10:00 óráig van lehetőség. A ködbér értékét a szolgáltató a foglalás visszaigazolásában írásban rögzíti.
Ha a Szerződő fél a szállásszolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a lefoglalt időpontot megelőző 14. napon helyi idő szerint 10:00 órától megszűnik. Kivételt képeznek az egyedi, megállapodások melyek az írásos visszaigazolás részét képezik.

Ha a Szerződő fél a szállásszolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, úgy a Szolgáltató a vendég által megfizetett szállásdíj előleget kötbérként számolhatja elt. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, kiemelt időszakok, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg. Ezeket a feltételeket az ajánlat küldésekor és a foglalás visszaigazolásával együtt megküldi a vendégnek.
Árak
A szálláshely árai szálláshely épületében és honlapján kerülnek bemutatásra. A Szolgáltató a meghirdetett árakat a foglalás visszaigazolásáig vagy amennyiben ilyen nem történt, úgy a lakások/apartmanok elfoglalásáig szabadon megváltoztathatja.
Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény (helyi rendelet) által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adótörvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a Fogadó a Patkolókovácshoz honlapján kerülnek meghirdetésre.
Családi kedvezmények
A 2 éves kort még be nem töltött gyermekeknek a szállás ingyenes, 2-10 éves korig 3.500 Ft/fő/éj amennyiben a szüleivel egy szobában tartózkodik. A kedvezmény egy gyermekre vonatkozik, további gyermekek esetén a szolgáltatóval történő külön egyeztetés és ajánlatkérés szükséges.
Fizetés módja, garancia
A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyről történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére.
A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank a Vendég érkezési napján érvényes deviza árfolyamán történik,
A Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére elfogad OTP és MKB SZÉP kártyát. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő/Vendég felet terheli.
A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
A Vendég a szállást az érkezés napján 14:00 órától 20:00-ig foglalhatja el, és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni. Az ettől eltérő érkezési és távozási időpontok a szolgáltatóval történő előzetes megbeszélés és jóváhagyása esetén lehetségesek.
Ha a Vendég a szállást az érkezés napján 10:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka – egyedi megállapodás alapján – 50 %-ban felszámításra kerülhet.
Ha a Vendég a szállást az elutazás napján 10:00 óra után kívánja elhagyni, úgy a következő éjszaka – egyedi megállapodás alapján – 50 %-ban felszámításra kerülhet.
Háziállatok
A szálláshely nem fogad háziállatokat.
A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni. Azokban az esetekben ha:
A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szálláshelyet, illetve a létesítményt a hozzá tartózó berendezéseket, eszközöket.
A Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,a Vendég fertőző betegségben szenved.
A Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból megszakad, úgy a szerződés „vis major” bekövetkezésével egyidejűleg megszűntnek tekintendő. Ezekben az esetekben a vendéget nem illeti meg semmilyen kártérítés.
Elhelyezési garancia
Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
A Szolgáltató köteles:
a Szerződésben szereplőszolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
Térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére.
Kedvezményes árú transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.
Amennyiben a Szolgáltató e kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő/Vendég fél nem élhet.
A vendég betegsége, halála
Amennyiben a szállásszolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel, illetve biztosít.
A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
Vendég elhalálozása esetén szolgáltató az emberiességi és kegyeleti jogok és előírások betartásával jár el.
A Szerződő fél jogai
A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szállás, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
A Szerződő fél kötelezettségei
A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó személyek és a 10 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató Házában.
Amennyiben kulcsát a zárban felejtve bezárta vagy a kulcsot elveszítette úgy szállásnak újranyitási költsége és/vagy a zárak cseréje a vendéget terheli 50 Eur értékben.
Az szálláshelyen minden Vendég, vagy annak kísérője saját felelősségére tartózkodhat, betartva a vagyonvédelemre, tűzrendészetre és a Ház rendjére vonatkozó biztonsági és általános előírásokat.

A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég a szálláshelyet és annak berendezési tárgyait csak rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használhatja. A Vendég a szálláshelyen mindazon károkért, eszközleltár hiányokért, és hátrányokért teljes mértékben felelős és megfizetni köteles, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.
A Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles:
a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.
A Szolgáltató kártérítési felelőssége
A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshely üzemeltetőjénél, és minden szükséges adatot a Ház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosult volt.
Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szállásdíj összegének a ötszöröse, kivéve, ha a kár ennél kisebb értéket képvisel.
Titoktartás
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni. Az épületbe történő belépéskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez.A tudomására hozott adatokat a hatályban lévő jogszabályok és törvények alapján továbbítja az ellenőrző hatóságoknak.
A Vendég be és kilépésekor videofelvétel készülhet, amelyen esetlegesen a Vendégek és partnereik is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a Ház működési körében használja fel, a jogviszony megszűnését követően azokat 30 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.
Vis major
Azon ok vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, egyéb közműszolgáltató rendszerében történő meghibásodás, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb elhárítsák, helyrehozzák.
A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

A Szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket a bejelentőlap aláírásával egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.

 

Érvényes 2015. január 1-től visszavonásig
Szolgáltató